lost in translation

Blog 3 van 4 over bedrijfsautomatisering

Als software ontwikkelaar en ondernemer hebben Juan en ik vaak gezien dat automatiseringsprojecten niet succesvol verlopen. Aan de inzet en motivatie van de betrokkenen ligt het niet. Wel hoor ik vaak dezelfde redenen als mogelijke verklaring:

  • De verwachtingen zijn te hoog gespannen;
  • Budgetten zijn te laag;
  • Gebruikers hebben geen realistische eisen;
  • Technologie schiet te kort;
  • Deadlines zijn te krap.

Ik weet zeker dat u nog meer argumenten zou kunnen verzinnen. 

Vaak worden budgetten en deadlines ruim overschreden, mijn stelling is dat het aan gebrek aan tijd en geld niet ligt. En technologie ontwikkelt zich voortdurend dus dat technologie te kort zou schieten is naar mijn mening een argument dat niet opgaat. 

Toch zijn de gebruikers van applicaties vaak teleurgesteld in het resultaat, de applicatie voldoet niet aan de verwachtingen of is omslachtig om mee te werken. 

Dat er met automatisering veel geld is gemoeid en de oplossing later beschikbaar is dan gehoopt werkt niet mee aan een enthousiast onthaal door de gebruikers.

De grootste uitdaging bij software ontwikkeling is geen technologisch probleem. Er is sprake van een communicatie probleem. De uitdaging is om mensen werkzaam bij verschillende afdelingen en in uiteenlopende rollen hun kennis en inzicht met elkaar te laten delen. 

Vervolgens moet die kennis worden overgedragen aan een software ontwikkelteam. Daarbij heeft iedereen zijn eigen referentiekader en jargon. En dat is geen goed uitgangspunt voor een goede afloop. 

In de loop der jaren heb ik gemerkt dat er sprake is van ‘Lost in translation’ – doordat business en IT elkaar niet verstaan, gaat er van alles mis, ondanks de goede wil en inzet van betrokkenen. Het gevolg is dat projecten langer duren dan verwacht en de gerealiseerde oplossing het bedrijfsprobleem dat het geacht werd op te lossen niet oplost!

Zou het niet mooi zijn als medewerkers en ontwikkelaars in staat zouden zijn om gezamenlijk het te automatiseren bedrijfsproces te beschrijven? 

Belanghebbenden moeten tot gemeenschappelijk inzicht komen met betrekking tot de belangrijkste problemen die moeten worden opgelost. Helemaal ideaal zou zijn dat gedurende dit modellering proces de applicatie als het ware wordt gecreëerd en daarmee de laatste vertaalslag die de software ontwikkelaar moet maken wordt overgeslagen.

Dat klinkt wellicht te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet! Onze aanpak is radicaal anders. Met behulp van Appstorming kunnen wij die vertaalslag overslaan en creëren we de gewenste applicatie in een heel korte doorlooptijd.

In de volgende post bespreken we automatisering en digitalisering zoals het hoort.