winkelen-op-afspraak

Zoals u weet maakte eind februari het demissionair kabinet bekend dat winkelen op afspraak zou worden toegestaan. Direct na de bekendmaking bracht ik mijn team samen om een afsprakensysteem te maken die de richtlijnen van de rijksoverheid hanteert. Deze gratis app is uiteindelijk zeer goed ontvangen en hiermee hebben we winkeliers enorm kunnen helpen!

Een aantal keer is mij gevraagd hoe wij deze app zo snel gemaakt hadden en zal ik nu wat toelichten.

Hoe wij de app hebben gemaakt

De voornaamste reden dat wij zo snel zijn, is vanwege de inzet van Appstorming. Dit is hoe het werkt:

Een Appstorm is een mini-workshop van hooguit een uur waarin belanghebbenden een bedrijfsproces op een tijdlijn beschrijven met als doel een applicatie te realiseren ter ondersteuning van dat bedrijfsproces. 

appstorm Foto

Afbeelding 1. Live Appstorm sessie. 

Deelnemers aan de Appstorm doen dit door post-its te plakken en daarmee te beschrijven welke gebeurtenissen plaatsvinden. In dit geval kun je denken aan:

  • de klant bezoekt de website;
  • de klant maakt een reservering;
  • de klant kiest een locatie;
  • de klant kiest een beschikbaar tijdslot;
  • enzovoort.

Omdat de overheid een aantal regels stelt m.b.t. winkelen op afspraak, moet de applicatie daar rekening mee houden. Eén van de gebeurtenissen is ‘iets’ dat de overheidsregels checkt. Gedurende een Appstorm komen de deelnemers tot inzicht welke gebeurtenissen allemaal relevant zijn en voor wie. Het mooie van deze methodiek is dat in zeer korte tijd het geraamte van de gewenste applicatie staat en dat iedereen begrijpt waar het over gaat.

appstorm woa

Figuur 1. De originele Winkelen op Afspraak Appstorm. Klik hier om te vergroten in nieuwe tab.

Met die beschrijving van gebeurtenissen, iets wat wij de Appstorm noemen (zie figuur 1), gaat één van onze Appmasters direct aan de slag gegaan. 

Terug naar eind februari. Wij kozen ervoor om de Appstorm fysiek te doen. De deelnemers waren namelijk allemaal op kantoor. En iedereen weet dat interactie in-real-life net even anders is dan via Google Meet of Zoom. Het nadeel van de fysieke Appstorm is echter dat het resultaat van de Appstorm nog moet worden overgebracht naar de Appergine Studio, onze multi-user tool waarmee wij de applicaties uiteindelijk realiseren. 

Het overnemen van de Appstorm is typisch een taak van de Appmaster. In het geval dat de Appstorm online / virtueel plaatsvindt is deze stap niet nodig. Immers de post-its zijn dan al op het digitale canvas geplaatst door de deelnemers.

Zodra de Appstorm in Appergine Studio aanwezig is gaat de Appmaster de puntjes op de i zetten. Dat is belangrijk omdat hiermee details worden geverifieerd die de post-its beschrijven. Na deze verfijning is de applicatie 80 tot 90% gereed en wordt deze vanuit de Appergine Studio gegenereerd, waarna de applicatie draait op het Appergine Platform en klaar is om getest te worden.

Testen en publiceren

Nog geen 24 uur na de Appstorm hebben we al een werkende applicatie! Een applicatie waar ik best tevreden over ben, maar die ik ook toets bij de doelgroep waar mijn team en ik dit voor doen, wij zijn immers geen winkeliers.

De Appstorm hebben we met enkele winkeliers doorgenomen. Het prettige is dat we de hele flow van de applicatie aan de hand van de Appstorm kunnen bespreken en de winkeliers dit gemakkelijk kunnen volgen.

Als dan blijkt dat de beschreven applicatie een-op-een aansluit op de wensen van de winkeliers, dan weten we dat we op de goede weg zijn.

Bottom line

En dat is de magie van Appstormen, de applicatie is direct beschikbaar zodra de Appmaster de verfijnde Appstorm met een druk op de knop naar het Appergine Platform ‘promoveert’. Het is altijd een mooi moment als de gebruiker dan vraagt “dus nu is het al klaar?”

Handige links

Winkelen op afspraak app  – https://appergine.com/winkelen-op-afspraak/ 

Meer over Post-its en onze werkwijze  – https://appergine.com/introductievideo/

Afspraak maken en kom meer te weten – https://appergine.com/meeting/