Het gereedschap om het probleem aan te pakken en doelen te bereiken evolueert en dat is mooi. Maar kennelijk maakt het niet zoveel uit welke technische innovatie je kiest om een automatiseringsvraagstuk aan te pakken. Wil een project tot een voor alle betrokkenen, dus ook gebruikers en opdrachtgevers, acceptabel resultaat leiden dan moet er niet alleen aandacht zijn voor de techniek. De uitdaging bij automatiseringsprojecten is volgens mij niet het oplossen van de techniek

Explore Appergine

Appergine took an existing framework named Event Storming and extended it with a platform that makes it even more powerful.

Appstorming makes work talkable and brings your team together. Carrying only a desire for improvement, the team maps business events chronologically, using iconic Post-its. Your business process will become crystal clear and ready to be improved by smart applications.

appstorm Foto

The Appstorming Studio is a multi-user online tool that allows you to perform an Appstorming session online. 

It is also the place where an Appstorm is transformed into a working application through the Post-it interpreter. The Appergine platform runs your application day and night and is handled by our support team.