Uit onderzoek van The Standish Group blijkt dat 31,1% van de projecten wordt geannuleerd voordat ze worden voltooid. Daarnaast blijkt dat 52,7% van de projecten 189% van de oorspronkelijke begroting zullen kosten. Wat het succes betreft, bedraagt het gemiddelde slechts 16,2% voor softwareprojecten die op tijd en binnen het budget zijn voltooid. Ondanks dat deze projecten op tijd en binnen budget zijn voltooid, zijn vele ervan niet meer dan een schaduw van de oorspronkelijke specificatie-eisen. Deze projecten bevatten slecht 42% van de oorspronkelijk voorgestelde kenmerken en functies. Maar wat zijn de redenen van het mislukken van ICT-projecten? In deze blog zal ik jullie meenemen in de vier grootste knelpunten op het gebied van ICT-projecten.

Uit het onderzoek van The Standish Group blijken de knelpunten waarom ICT-projecten mislukken:

  • Gebrek aan gebruikersinput;
  • Onvolledige vereisten en specificaties;
  • Wijzigende vereisten en specificaties;
  • Onbekwaamheid in technologie.

Gebrek aan gebruikersinput – Zonder betrokkenheid van de gebruikers voelt niemand in het bedrijf zich betrokken bij een systeem, velen kunnen er zelfs vijandig tegenover staan. Om een project tot een succes te maken, moeten de gebruikers vanaf het begin betrokken worden. Dit voorkomt verrassingen en grote veranderingen die gevraagd kunnen worden om aan hun verwachtingen te voldoen, te voorkomen. Een prototypes is goede optie om verwachtingen te scheppen en vroeg feedback te krijgen.

Onvolledige vereisten en specificaties – Duidelijke en volledige requirements zijn nodig om een goede oplossing te produceren. Duidelijke en volledige requirements definiëren bespaart ook geld. Veel projecten werken met hoog over en vage vereisten. Dit heeft geleid tot gevallen waarin de ontwikkelaars, zonder input van de gebruikers, bouwen wat zij denken dat nodig is, zonder enige echte kennis van de business te hebben. Het is onvermijdelijk dat, wanneer het systeem wordt opgeleverd, de zakelijke gebruikers zeggen dat het niet doet wat zij willen dat het doet. Dit is nauw verbonden met het gebrek aan betrokkenheid van de gebruikers, maar gaat verder dan dat. De gebruikers moeten weten wat zij willen en moeten in staat zijn dit precies te specificeren.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Wijzigende vereisten en specificaties – Hoe langer het duurt om een oplossing op te leveren, hoe waarschijnlijker het is dat de vereisten veranderen, en dat deze veranderingen de waarde van het product uithollen.

Veranderingen voltrekken zich in een sneller tempo dan ooit tevoren. Het is daarom niet realistisch om te verwachten dat er geen wijzigingen in de vereisten zullen zijn. Dit soort veranderingen kunnen worden gepland en opgevangen. Echter, ongecontroleerde veranderingen zijn een ramp voor een systeem in ontwikkeling en heeft ertoe geleid dat veel projecten zijn mislukt.

Onbekwaamheid in technologie – Er zijn twee reden waarom een project op het gebied van technologie kan mislukken.

1.      Het gebruiken van iets, zoals een programmeertaal, dat niet het beste is voor een project. Het is belangrijk dat er een technologie gekozen wordt wat het beste is voor het project.

2.      De ontwikkelaars die aan het project werken, hebben niet de ervaring of expertise om hun rol te vervullen.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

In deze blog heb ik jullie meegenomen in de meest voorkomende knelpunten op het gebied ICT-projecten: gebrek aan gebruikersinput, onvolledige vereisten en specificaties, wijzigende vereisten en specificaties en onbekwaamheid in technologie. In mijn volgende blog zal ik toelichten hoe de software ontwikkel methoden, besproken in mijn vorige blog, Appstorming, Scrum en waterval zich verhouden tot deze knelpunten.