magie van de post-it

Blog 3 van 4 over bedrijfsautomatisering

Hoe kan het dat Appstorming succesvol is waar andere software ontwikkelmethodieken falen? 

Ik noem het de magie van de Post-it. 

We kennen natuurlijk allemaal de ontstaansgeschiedenis van de Post-It, deze werd onbedoeld uitgevonden door een medewerker van 3M die op zoek was naar een krachtige lijm. 

Een Post-it Note (of sticky note) is een klein stukje papier met een herbruikbare lijmstrip, hierdoor kunnen de notities (tijdelijk) op andere documenten worden geplakt. Door de eigenschap van de lijm kunnen de notities keer op keer worden geplaatst, verwijderd en weer opnieuw geplaatst worden. Oorspronkelijk waren de Post-its geel, maar sinds 2019 zijn ze verkrijgbaar in meer dan 25 kleuren. Het patent van 3M verliep in 1997 maar Post-It en de originele onderscheidende gele kleur zijn geregistreerde merken.

Gedurende een Appstorm workshop zijn de Post-its ons gereedschap, we maken daarbij dankbaar gebruik van de verschillende kleuren en de mogelijkheid Post-its te (her)plaatsen.

De Post-its zijn een laagdrempelig hulpmiddel om alle stappen in een te automatiseren bedrijfsproces in kaart te brengen. Dat lukt nooit in een keer en daarom is het fijn dat de Post-its niet ‘permanent’ wordt geplaatst en net zolang verschoven kunnen worden totdat alle belanghebbenden zich in het beschreven proces herkennen.

Met de Post-its faciliteren we eenvoudige en duidelijke communicatie tussen de verschillende belanghebbende (stakeholders). Het is cruciaal dat iedereen dezelfde taal spreekt en niet vervalt in jargon. Door de Post-it worden alle stappen en invloeden op die stappen in een proces gevisualiseerd en daardoor eenduidig in kaart gebracht. Zo ontstaat tijdens Appstorming een gemeenschappelijk inzicht in het bedrijfsproces.

We gebruiken Post-its met verschillende kleuren en iedere kleur heeft een eigen betekenis. Juist daardoor brengen we stappen, gebeurtenissen, input, output, actors, kortom alle invloeden op / in het proces overzichtelijk in kaart.

De Post-It kleuren en betekenissen

Gebeurtenis in een bedrijfsproces, beschreven in de verleden tijd
Helper, een extern systeem dat bijdraagt aan het proces (bijvoorbeeld, email, documents of een andere applicatie)
Gebruiker, een persoon die een opdracht uitvoert en het systeem gebruikt
“Trigger”, een niet-menselijk input die een proces opstart
Het onderwerp dat in het proces bewerkt wordt
Commando, uitgevoerd door een gebruiker of trigger
Gebruiks-interface waar een gebruiker mee werkt om een taak in het systeem te verrichten
Commentaar als je iets wilt onthouden of verduidelijken wat nog niet met de andere Post-Its is vastgelegd

Benieuwd naar Appstorming?