risico's van spreadsheets

Weg met het spreadsheet

Bedrijfsautomatisering

De enorme investeringen in PC’s, tablets en andere intelligente apparaten leidt verbazingwekkend genoeg nauwelijks tot verhoogde efficiëntie en productiviteit in organisaties. Hardware is noodzakelijk maar zonder de juiste software schieten medewerkers er in hun dagelijkse werk nauwelijks iets mee op. 

De belofte dat de kenniswerker met zijn persoonlijke computer en een generiek softwarepakket sprongen zou maken in productiviteit is gewoonweg niet waar. Het feit dat medewerkers hun eigen spreadsheets maken en vullen met gegevens is een regelrechte nachtmerrie.  

vrouw die met een spreadsheet werkt

De integriteit van deze data is niet te waarborgen, bestandsbeheer en daarmee opslag van de gegevens is op z’n minst twijfelachtig, om over de beveiliging maar te zwijgen.

Bovendien vermenigvuldigen spreadsheets zich als een virus waardoor het overzicht over tijd sneller verloren raakt en belangrijke informatie steeds moeilijker wordt om terug te vinden.

Weetje

50% van de bedrijven is bewust van de risico’s van spreadsheets, maar 20% pakt dit probleem actief aan.

Iedere organisatie die voor gegevensbeheer en ondersteuning van bedrijfsprocessen vertrouwt op spreadsheets loopt een groot risico. Wie de continuïteit van zijn organisatie serieus neemt, heeft geen andere optie dan het wijdverbreide gebruik van spreadsheets in de ban te doen.

“Maar wat dan?”, hoor ik u denken. “Standaard softwarepakketten zijn te star en ondersteunen niet onze processen. En maatwerk software kunnen we niet betalen, bovendien duurt het (te) lang voordat applicaties beschikbaar komen.”

Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat dit reële problemen zijn, maar het is geen excuus om door te modderen met spreadsheets en alle nadelen en gevaren die daaraan kleven. In plaats daarvan moeten we deze problemen oplossen en ervoor zorgen dat automatisering eindelijk de belofte van efficiency en ondersteuning bij repetitieve taken waarmaakt. 

Ik heb wel een idee waar het mis gaat bij automatisering! Ontwikkelaars en gebruikers spreken niet dezelfde taal. Dit communicatieprobleem zal opgelost moeten worden om tijdig nuttige applicaties te kunnen ontwikkelen.

Het is de missie van Appergine om maatwerk applicaties van hun negatieve imago te bevrijden, wij gunnen gebruikers applicaties die echt ondersteuning bieden in dagelijkse werkzaamheden.

Wij propageren een nieuwe manier van applicatieontwikkeling “Building business apps with Post-its”. 

De volgende keer dat u denkt een bedrijfsproces te ondersteunen met een spreadsheet nodig ik u uit om in plaats daarvan een Appstorming sessie met ons af te spreken.

Wij beloven het bedrijfsproces te automatiseren met een maatwerk applicatie zonder de nadelen, tegen lagere kosten en sneller dan u denkt.

Schaaf uw kennis bij over automatisering

Lex

Lex

CEO Appergine