Hoe business & IT elkaar beter begrijpen

Appstorming is onze methodiek om de eisen en wensen van nieuw te bouwen applicaties ter ondersteuning van bedrijfsprocessen helder te krijgen. Appstorming betrekt de juiste mensen en faciliteert heldere communicatie.

Het resultaat van de Appstorm vormt de benodigde input voor de te realiseren applicatie.  

Wij brengen applicaties binnen ieders bereikt

Appstorming is de kickstart voor ieder automatiseringsproject. De functionele wensen en eisen worden spelenderwijs vastgelegd.

Jargon vertroebelt en verhult

Appstorming gebruikt gewone mensen taal die iedereen begrijpt

Alle belanghebbenden zijn betrokken

Succes volle projecten vereisen de betrokkenheid van alle belanghebbenden. Appstorming bevordert inzicht in de gewenste oplossing, gedeeld eigenaarschap en invloed op het resultaat.

Iedereen kan Appstormen

Er is geen specifieke kennis of vaardigheid vereist om deel te nemen aan een Appstorming workshop.

Visualisatie

Een beeld zegt meer dan woorden, daarom vermijden we technisch jargon en brengen de processen in beeld zodat iedereen in de organisatie deze ‘ziet’ en daardoor begrijpt. Onder leiding van een Appmaster, visualiseren de deelnemers de bedrijfsprocessen met behulp de bekende Post-its.

=

De workshop wordt geleid door een Appmaster, een ervaren consultant, die het team helpt maximaal resultaat te behalen.

=

Door de Appstorm ontstaat wederzijds begrip en een duidelijk beeld van het te automatiseren proces en/of de te realiseren applicatie.

=

Het realisatie team heeft helder in beeld wat er wordt verwacht op basis van de resultaten van de Appstorm. Dat werkt prettig voor iedereen.

Fysiek of Online

Appstorming vind plaats in een ruimte waar alle deelnemers aanwezig zijn, fysiek of online. In het laatste geval maken we gebruik van online tools om de post-its te plaatsen.  

Snel resultaat

Appergine versnelt de stap van idee naar werkende applicatie. Een Appstorm workshop duurt een dagdeel. Een eerste versie van de gemodelleerde applicatie is na vijf werkdagen beschikbaar. De realisatie is tot 8 keer sneller dan traditionele ontwikkelmethoden.

Omdat bedrijfsprocessen na verloop van tijd wijzigen of worden verfijnd is het goed om te weten dat door gebruik van low-code aanpassingen aan een applicatie tijdig en betaalbaar gerealiseerd worden.